Privacy

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring voor www.stilwood.be, eigendom van Werner Stilmant, BV Omnichain

BTW Nummer : BE 0678.684.254


Deze verklaring omschrijft de manier waarop persoonsgegevens ingezameld en verwerkt kunnen worden

op deze website, hetgeen gebeurt in volledige overeenstemming met de Belgische wetgeving op

de privacy.


1. Verwerking van persoonsgegevens

Door het surfen op deze website, hetzij door uw persoonsgegevens mee te delen, verklaart u zich

uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop persoonsgegevens via deze website verzameld en

verwerkt worden, zoals in deze privacyverklaring aangegeven wordt.


2. Soorten persoonsgegevens die verzameld worden

Bij uw bezoek aan deze website wordt uw ip-adres geregistreerd, evenals uw browser en

besturingssysteem, de externe website die u doorverwezen heeft naar deze site, de door u

bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke pagina die u bezocht heeft op

deze site. Deze informatie wordt uitsluitend verzameld voor statistische doeleinden en met het

oog op de verbetering van deze website, onder andere door het programma Google Analytics.

Daarnaast kunnen via deze website uw naam, e-mailadres, andere adresgegevens en telefoonnummers

verzameld worden mits u deze zelf meedeelt bij het invullen van een contactformulier,

bij het plaatsen van een bestelling, bij de inschrijving op de nieuwsbrief of op elke andere manier

waarop u via deze website uw gegevens kunt invullen.


3. Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die door u via de website zelf meegegeven worden enkel in

overeenstemming met het doel waarvoor deze door u meegedeeld worden, met name, afhankelijk

van het geval, de gevraagde informatie leveren, nieuwsbrieven verzenden, bestellingen uitvoeren

of andere communicatie tot u richten.

Nadat u een bestelling geplaatst heeft, kan uw e-mailadres ook gebruikt worden om u verder te

informeren over onze producten en onze diensten.


4. Partijen met toegang tot de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen overgemaakt worden aan bevoegde autoriteiten

mits deze daarnaar uitdrukkelijk gevraagd hebben.

De gegevens kunnen door ons verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische

Ruimte.

U moet er rekening mee houden dat wanneer u gegevens plaatst op publieke plaatsen, zoals

commentaren op een online gastenboek, sociale netwerksite, blog of discussieforum, deze door

iedereen consulteerbaar zijn.


5. Uitschrijven

Wij gebruiken uw e-mailadres enkel voor de hierboven vermelde doeleinden. Indien u niet langer

nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kunt u zich steeds

uitschrijven met de link vermeld onderaan onze publicitaire e-mails of door ons een e-mail te

sturen op het contactadres dat vermeld is elders op deze website.


6. Cookies

Deze website kan van cookies gebruik maken, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en

gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen

identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken

op te stellen over het bezoek aan deze website.

U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar

het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.


7. Rechten van de betrokkene

U heeft het recht om ons te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, deze gegevens

te laten corrigeren en, indien de gegevens door ons verwerkt worden met het oog op direct

marketing, u te verzetten tegen voorgenomen verwerking van persoonsgegevens.

U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via de elders op deze website vermelde

contactgegevens, onder de voorwaarde dat u zich afdoende identificeert.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).


8. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder nadere kennisgeving.


9. Contactgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en zien toe op de

vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens. U kunt ons contacteren met de contactgegevens

die elders op deze website vermeld staan.

Weigeren

Stelt een technische cookie in die registreert dat u niet akkoord gaat, vraagt u niet opnieuw.

Verwijder

Verwijdert de cookie toestemming van uw browser.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

Druk OK als u akkoord gaat of scroll verder.

OK